Разработки

Перечень разработок

Лазарев И.А., Білоус Д. Пристрій для оцінки розподілу навантажень на плантарній поверхні стопи людини Патент на корисну модель №50374, Заявлено 9.11.09. Опубл. 10.06.2010. Бюл. №11, 2010. Лазарев І.А. ...

Патенты и изобретения

Лазарев І.А., Погребняк Ю.М. Спосіб діагностики постуральних порушень \\ Патент №15652 України, МПК6 А 61 В 5/107. № u 200512727; Заявлено 28.12.2005.Опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. – 6 с Лазарев І.А. Сп ...