История

Біомеханічні дослідження Біомеханічні дослідження за

методикою опорних реакцій

Вадим Семенович Шаргородский Вадим Семенович Шаргородский ведет курсы Знакомство с новинками на выставке Знакомство с новинками на выставке Сотрудники лаборатории Сотрудники лаборатории Сотрудники лаборатории Сотрудники 1999 Сотрудники 1999г.

Лабораторія біомеханіки була створена в 1954р. Її засновником і першим керівником був к.м.н. Р.А.Корнілов (1954-1959рр). Досвід створення лабораторії був запозичений при відвідуванні аналогічних лабораторій в профільних інститутах ЦІТО (Москва) та НДІ ортопедії і протезування (Ленінград). Там же були придбані відповідні устаткування і апаратура, які дозволили налагодити роботу декількох методик обстеження хворих, – електроміографії, сфігмографії, опорних реакцій. Вже на перших етапах  роботи  лабораторії їй було надано клініко – біомеханічний напрямок. Умови роботи були далеко не легкими. Лабораторія біомеханіки тоді робила свої перші кроки. У ній підібрався гарний колектив: завідувач лабораторією В.Н.Князева, інженер С.И.Кречмар, техлаборант Л.П.Меженін та ін. Окрім основної роботи, всім доводилося освоювати додаткові спеціальності – одним ортопедію та травматологію, іншим – основи електротехніки, та всім біомеханіку – основи теоретичної механіки, сопромату. У ці роки в лабораторії проводилися цікаві наукові і прикладні дослідження. Окрім наукової роботи проводилася клініко-біомеханічна оцінка стану опорно-рухового апарату хворих до та після проведеного консервативного або оперативного лікування.

У подальшому курацію лабораторіі здійснювали: Н.К.Панченко (1959-1961, к.м.н. В.Н. Князева  (1961-1969рр), д.м.н. професор В.С.Шаргородский  (1969-1993рр), мол.н.с. П.М. Гондарчук (1994-2000рр.).

Довгі роки лабораторія була головним виконавцем державної програми «Стопа та взуття» і ряду інших тем, які виконувалися разом з клініцистами. Саме тоді були розроблені нові прилади для дослідження функції стопи.

На базі лабораторії були освоєні та розроблені оригінальні прилади і методи для реєстрації кінематичних, силових характеристик функціонування опорно-рухового апарату, мікроструктурних змін в скелеті людини, кістковій і хрящовій тканинах та оцінки їх впливу на перебіг патологічних процесів. Все це дозволило наукову тематику лабораторії тісно пов’язати з інтересами клінік інституту.

Новаторство досліджень було представлено в багатьох наукових роботах, в кандидатських і докторських дисертаціях, де біомеханічні дослідження обгрунтовували достовірність клінічних результатів. Головним завданням наукових пошуків співробітників лабораторії було вивчення впливу біомеханічних чинників на розвиток та перебіг патологічних процесів в опорно-руховому апараті в умовах консервативного та оперативного  лікування. Отримані дані дозволили співробітникам лабораторії спільно з клініцистами брати участь в уточненні рекомендацій щодо питань тактики та техніки оперативного лікування.

Об’єктами глибокого багаторічного вивчення були питання механізмів функціонування стопи, виникнення її деформацій, біомеханічних принципів відновного лікування і біомеханічного обгрунтування  реконструктивно-відновних операцій на стопі (В.А.Яралов,  В.Н.Князева, В.С.Шаргородський, С.І.Кречмар,  В.А.Левченко), впливи біомеханічних чинників на розвиток і перебіг дегенеративно-дистрофічних процесів в суглобах нижніх кінцівок та хребті (В.С.Шаргородський, Д.І.Кресний), біомеханічної оцінки надійності функціонування кісткових фіксаторів та ендопротезів, пристроїв та апаратів для фіксації фрагментів кістки (В.С.Шаргородський, Д.І.Кресний, Л.Г.Сафонов, В.В.Векліч), біомеханічного обгрунтування кінезотерапії в практиці лікування ортопедичних захворювань ­­­- сколіозу, остеохондрозу, дегенеративно-дистрофічних уражень суглобів (В.С.Шаргородський, І.А..Лазарев).

Розроблені  методи оцінки тиску на суглоби кінцівок та структури хребта при виконанні лікувальних  рухів дозволили по-новому оцінити їх місце в комплексах ЛФК (В.С.Шаргородський, Д.І.Кресний, Л.Е.Гончарова, І.А.Лазарев). Дослідження системи сил та структурних змін в рухомих сегментах хребта при біодинамічній дії розширило наукові уявлення про метод «мануальної терапії» (В.С.Шаргородський).

З 1999р. виконання обов’язків керівника лабораторії біомеханіки було покладене на мол.н.с. І.А.Лазарева, а з листопада 2008г. (згідно конкурсу та закритого голосування на засіданні Вченої ради інституту) Ігор Альбертович був офіційно призначений завідуючим лабораторії біомеханіки.