Динамометричне дослідження сили різних груп м’язів

Спосіб динамометричного дослідження сили різних груп м’язів здійснюють шляхом використання універсального електротензодинамометричного вимірювального комплексу, що дозволяє водночас забезпечити найбільшу достовірність і точність результатів вимірювання у різної категорії пацієнтів (наявність контрактур, деформацій, інших ушкоджень біоланцюгів тіла) та здорових осіб.

Поставлена задача вирішується тим, що в універсальному електротензодина-мометричному вимірювальному комплексі, який має динамометричний стіл з рухомою рамою, на поперечній штанзі якої закріплений з можливістю руху у різних площинах електротензодинамометр, з’єднаний з реєструючим приладом, згідно з винаходом, комплекс додатково має опорну площадку, з’єднану з електротензодинамометром, закріплену до столу протиопору та нейтралізуючу манжетку, закріплену, наприклад, на балканській рамі.
120

Використання динамометричного полігону та мануального мязового тестера

112

114

115

Методика выполнения динамометрических исследований

Объект измерения – мышцы человека
Наименование измеряемых величин – сила, момент силы, длина

Методика динамометрических опытов предназначена для измерений силовых характеристик с целью объективной оценки функционального состояния мышц, которые обеспечивают движения в разных сегментах тела человека. Она дает возможность определить функциональное состояние как отдельных мышц верхних, нижних конечностей и туловища, так и мышечных групп в комплексе.
Данная методика применяется для анализа исходного состояния мышц, доклинической диагностики их нарушений и для мониторинга восстановительных процессов на этапах лечения, прогнозирования быстроты восстановительных процессов и сроки реабилитационного лечения на разных этапах в биомеханике, ортопедии, неврологии, протезостроении, спортивной медицины.

Методика измерения силовых показателей позволяет оценить состояние
сгибателей и разгибателей шейного отдела позвоночника, латерофлексеров шейного отдела позвоночника, мышц, поднимающих плечо, сгибателей и разгибателей предплечья, плеча, мышц, отводящих и приводящих плечо, внутренних и наружных ротаторов плеча, мышц брюшного пресса, латерофлексоров туловища, сгибателей и разгибателей бедра, мышц, отводящих и возвращающих бедро, сгибателей и разгибателей коленного сустава, сгибателей и разгибателей стопы.