Перечень публикаций

Маланчук В.О., Копчак А.В., Крищук М.Г., Лазарев І.А., Єщенко В.А., Лисєнко Н.В. Визначення величини та особливостей розподілу сили прикусу при різних варіантах оклюзії із використанням вимірювальних плівок FUJI PRESCALE та системи TEKSCAN. Український стоматологічний альманах. –Полтава:Укр. мед. стомат. акад., 2011, N 6. – С.43-49.

Коструб О.О., Блонський Р.І., Лазарев І.А., Заєць В.Б. Міцність сухожилля на розтягування після клітинної терапії його дегенеративного пошкодження в експерименті
Вісник ортопедії, травматології та протезування №3, 2011. – C.23-26

Лазарев І.А., Шевчук А.В., Максимішин О.М. Кінезотерапія хворих із грижами між хребцевих дисків в поєднанні із нестабільністю поперекового відділу хребта.
Матеріали ХІ зїзду ВУЛТ. – Харків, 28-30 вересня 2011р. – с. 253.

Страфун С.С., Лазарев И.А., Костогрыз О.А., Крищук Н.Г., Максимишин А.Н., Ещенко В.А., Юрченко В.Т. Распределение контактного давления в тибио-феморальной зоне в условиях дефекта суставного хряща
Травма. – № 3(12), 2011. – С.85-92.

Коструб О.О., Блонський Р.І., Грищенко В.І., Гайко Г.В., Бруско А.Т., Магомедов О.М., Гончарук О.І., Волокова Н.О., Довбешко Г.І., Гнатюк О.П., Лазарев І.А. Клітинна терапія при дегенеративних ушкодженнях сухожиль
Київ, «Здоров’я». – 2011

Скибан М.В., Крищук М.Г., Лазарев І.А.
Імітаційне моделювання контактних напружень та деформацій поверхні кульшового суглоба в умовах тотальної асферичності голівки стегнової кістки
Машинобудування. Динаміка і міцність машин: Тези доповідей 1загальноуніверситетскої науково-технічної конференції молодих вчених та студентів НТУУ «КПІ». – Київ, 2012. – с. 48.

Лазарев І. А., Сулима О. М., Чкалов О. В.
Вплив локальних дефектів протезованої кульшової западини
на стабільність ацетабулярного компонента ендопротеза (біомеханічне моделювання)
Вісник ортопедії, травматології та протезування №2, 2012. – C.20-25.

Герцен Г.І., Лазарев І.А., Максимішин О.М., Остапчук Р.М.
Відновлення біомеханічних показників стопи після корегувальних остеотомій першої плеснової кістки
Матеріали І Українського симпозіуму з біомеханіки опорно-рухової системи. – Дніпропетровськ, 13-14 вересня 2012 р. – с.

Лазарев І.А., Богдан С.В., Максимішин О.М.
Визначення зміни натягу трансплантата передньої хрестоподібної зв’язки при зміщенні його точки фіксації
Матеріали І Українського симпозіуму з біомеханіки опорно-рухової системи. – Дніпропетровськ, 13-14 вересня 2012 р. – с. 117

Гайко Г.В., Костюк А.Н., Лазарев І.А., Косяков О.М., Алексєєв В.М., Костюк О.А.
Використання апаратів зовнішньої фіксації для превентивного остеосинтезу при лікуванні потерпілих з політравмою з переломами довгих кісток і таза
Здоров’я України. Хірургія, ортопедія, травматологія. – №2(8), 2012. с. 36-37.

Лазарев І.А. Двигательный режим больных с наличием грыж межпозвонковых дисков
Здоров’я України. Хірургія, ортопедія, травматологія. – №4(10), 2012. – с. 42.

Лазарев І.А., Заморський Т.В., Скибан М.В.
Використання індивідуального розвантажувального ортеза на гомілку при ранніх реабілітаційних заходах
Матеріали І Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Кінезітерапія в медичній практиці» біомеханіки опорно-рухової системи. – Одеса, 13-14 вересня 2012 р. – с. 47-48

Лазарев И.А., Бабко А.Н., Мелешко В.В.Лакоза С.Л. Перспективы использования инерциальной системы для оценки кинематических характеристик верхней конечности у больных ревматоидным артритом
Вісник ортопедії, травматології та протезування №3, 2012. – C.34-40

Лазарев І.А., Богдан С.В., Максимішин О.М., Юрченко В.Т.
Визначення зміни натягу трансплантата передньої хрестоподібної зв’язки при зміщенні його зони фіксації
Вісник ортопедії, травматології та протезування №4, 2012. – C.27-34.

Лазарев И.А., Бабко А.Н., Лакоза С.Л.
Анализ кинематических характеристик верхней конечности у больных ревматоидным артритом с использованием инерциальной системы
Материалы ІІІ Международного конгресса «Современные технологии диагностики, лечения и реабилитации при повреждениях и заболеваниях верхней конечности». – Москва, 16-17 мая 2013 г. – С. 88-89.

Лазарев І.А., Заморський Т.В., Бабко А.М., Скибан М.В. Використання індивідуального розвантажувального ортеза при травмах нижньої третини гомілки та стопи при проведенні ранніх реабілітаційних заходів
Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – №1(73), 2013. – с.49-51

Лазарев І.А., Філіпчук В.В., Скибан М.В. Біомеханічне обґрунтування доцільності вальгізаційної остеотомії для усунення фемороацетабулярного конфлікту при овоїдній асферичності головки стегнової кістки. Збірник наукових праць XVI з’їзду ортопедів-травматологів України. – Харків, 3-5 жовтня 2013 р. – С. 344-345.

Лазарев І.А., Костогриз О.А., Скибан М.В. Математичне моделювання з визначенням напружено-деформованого стану в тібіо-феморальній зоні в умовах дефекта суглобового хряща. Травма. – № 4(14), 2013. – С.57-63.

Лазарев І.А., Костогриз О.А., Скибан М.В. Математичне моделювання з визначенням напружено-деформованого стану в тібіо-феморальній зоні в умовах поєднаних ушкоджень суглобового хряща та післяопераційного дефекту меніска
Вісник ортопедії, травматології та протезування №3, 2013. – C.22-31.

Лазарев І.А., Курінний І.М., Ярова М.Л., Скибан М.В.
Розподіл зусиль у різних ділянках згинального апарату пальців кисті при стандартному навантаженні
Травма. – № 6(14), 2013. – С.73-82.

Лазарев І.А., Філіпчук В.В., Скибан М.В., Поладюк В.В. Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану контактних поверхонь кульшового суглоба в умовах асферичності головки стегнової кістки та після хірургічної
оптимізації фемороацетабулярних співвідношень
Вісник ортопедії, травматології та протезування. – №4, 2013. – C.9-13.

Лазарев И.А., Чкалов А.В., Максимишин А.Н. Биомеханическая оценка повреждающего действия упражнений ЛФК при поясничном остеохондрозе. Актуальные проблемы медико-социальной экспертизы и реабилитации больных и инвалидов: Сборник тезисов. – Минск, 20-21 мая 2010. – С. 71-72.

Рой І.В., Бабова І.К., Лазарев І.А., Воробей В.В., Бучинський С.Н., Майко В.М. Використання методів фізіотерапії у хворих ортопедо-травматологічного профілю після металоостеосинтезу та ендопротезування (огляд літератури) Травма. – №2 (11), 2010. – С.226-230.

Голюк Е.Л., Філіпчук В.В., Чкалов А.В., Лазарев І.А. Біомеханічне обґрунтування розміщення гвинта при профілактичному фізіодезі головки стегнової кістки. Український журнал телемедицини та медичної телематики. – №1, Т.8, 2010. – С.

Маланчук В.О., Копчак А.В., Крищук М.Г., Лазарев І.А., Єщенко В.А., Лисєйко Н.В. Визначення величини та особливостей розподілу сили прикусу при різних варіантах оклюзії із використанням вимірювальних плівок FUJI PRESCALE та системи TEKSCAN Український стоматологічний альманах. – Полтава:Укр. мед. стомат. акад., 2011, N 6. – С.43-49.

Коструб О.О., Блонський Р.І., Лазарев І.А., Заєць В.Б. Міцність сухожилля на розтягування після клітинної терапії його дегенеративного пошкодження в експерименті. Вісник ортопедії, травматології та протезування №3, 2011. – C.23-26

Лазарев І.А., Шевчук А.В., Максимішин О.М. Кінезотерапія хворих із грижами між хребцевих дисків в поєднанні із нестабільністю поперекового відділу хребта. Матеріали ХІ зїзду ВУЛТ. – Харків, 28-30 вересня 2011р. – с. 253.

Страфун С.С., Лазарев И.А., Костогрыз О.А., Крищук Н.Г., Максимишин А.Н.,
Ещенко В.А., Юрченко В.Т.
Распределение контактного давления в тибио-феморальной зоне в условиях дефекта суставного хряща. Травма. – № 3(12), 2011. – С.85-92.

Коструб О.О.,Блонський Р.І., Грищенко В.І., Гайко Г.В., Бруско А.Т., Магомедов О.М., Гончарук О.І., Волокова Н.О., Довбешко Г.І., Гнатюк О.П., Лазарев І.А. Клітинна терапія при дегенеративних ушкодженнях сухожиль. – Київ, «Здоров’я». – 2011

Скибан М.В., Крищук М.Г., Лазарев І.А. Імітаційне моделювання контактних напружень та деформацій поверхні кульшового суглоба в умовах тотальної асферичності голівки стегнової кістки. Машинобудування. Динаміка і міцність машин: Тези доповідей 1загальноуніверситетскої науково-технічної конференції молодих вчених та студентів НТУУ «КПІ». – Київ, 2012. – с. 48.

Лазарев І. А., Сулима О. М., Чкалов О. В. Вплив локальних дефектів протезованої кульшової западини на стабільність ацетабулярного компонента ендопротеза (біомеханічне моделювання). – Вісник ортопедії, травматології та протезування №2, 2012. – C.20-25.

Герцен Г.І., Лазарев І.А., Максимішин О.М., Остапчук Р.М.
Відновлення біомеханічних показників стопи після корегувальних остеотомій першої плеснової кістки. Матеріали І Українського симпозіуму з біомеханіки опорно-рухової системи. – Дніпропетровськ, 13-14 вересня 2012 р. – с.

Лазарев І.А., Богдан С.В., Максимішин О.М. Визначення зміни натягу трансплантата передньої хрестоподібної зв’язки при зміщенні його точки фіксації. Матеріали І Українського симпозіуму з біомеханіки опорно-рухової системи. – Дніпропетровськ, 13-14 вересня 2012 р. – с. 117

Гайко Г.В., Костюк А.Н., Лазарев І.А., Косяков О.М., Алексєєв В.М., Костюк О.А.
Використання апаратів зовнішньої фіксації для превентивного остеосинтезу при лікуванні потерпілих з політравмою з переломами довгих кісток і таза. – Здоров’я України. Хірургія, ортопедія, травматологія. – №2(8), 2012. с. 36-37.

Лазарев І.А.
Двигательный режим больных с наличием грыж межпозвонковых дисков. Здоров’я України. Хірургія, ортопедія, травматологія. – №4(10), 2012. – с. 42.

Лазарев І.А., Заморський Т.В., Скибан М.В. Використання індивідуального розвантажувального ортеза на гомілку при ранніх реабілітаційних заходах. Матеріали І Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Кінезітерапія в медичній практиці» біомеханіки опорно-рухової системи. – Одеса, 13-14 вересня 2012 р. – с. 47-48

Лазарев И.А.Бабко А.Н.Мелешко В.В.Лакоза С.Л. Перспективы использования инерциальной системы для оценки кинематических характеристик верхней конечности у больных ревматоидным артритом. – Вісник ортопедії, травматології та протезування №3, 2012. – C.34-40

Лазарев І.А.Богдан С.В.Максимішин О.М.Юрченко В.Т. Визначення зміни натягу трансплантата передньої хрестоподібної зв’язки при зміщенні його зони фіксації. – Вісник ортопедії, травматології та протезування №4, 2012. – C.27-34.
Лазарев И.А., Бабко А.Н., Лакоза С.Л. Анализ кинематических характеристик верхней конечности у больных ревматоидным артритом с использованием инерциальной системы. Материалы ІІІ Международного конгресса «Современные технологии диагностики, лечения и реабилитации при повреждениях и заболеваниях верхней конечности». – Москва, 16-17 мая 2013 г. – С. 88-89.

Лазарев І.А., Заморський Т.В., Бабко А.М., Скибан М.В. Використання індивідуального розвантажувального ортеза при травмах нижньої третини гомілки та стопи при проведенні ранніх реабілітаційних заходів. – Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – №1(73), 2013. – с.49-51

Лазарев І.А., Філіпчук В.В., Скибан М.В. Біомеханічне обґрунтування доцільності вальгізаційної остеотомії для усунення фемороацетабулярного конфлікту при овоїдній асферичності головки стегнової кістки. Збірник наукових праць XVI з’їзду ортопедів-травматологів України. – Харків, 3-5 жовтня 2013 р. – С. 344-345.

Лазарев І.А., Костогриз О.А., Скибан М.В. Математичне моделювання з визначенням напружено-деформованого стану в тібіо-феморальній зоні в умовах дефекта суглобового хряща. Травма. – № 4(14), 2013. – С.57-63.

Лазарев І.А., Костогриз О.А., Скибан М.В. Математичне моделювання з визначенням напружено-деформованого стану в тібіо-феморальній зоні в умовах поєднаних ушкоджень суглобового хряща та післяопераційного дефекту меніска. Вісник ортопедії, травматології та протезування №3, 2013. – C.22-31.
Лазарев І.А.,Курінний І.М.,Ярова М.Л.,Скибан М.В. Розподіл зусиль у різних ділянках згинального апарату пальців кисті при стандартному навантаженні. – Травма. – № 6(14), 2013. – С.73-82.

Лазарев І.А., Філіпчук В.В., Скибан М.В., Поладюк В.В. Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану контактних поверхонь кульшового суглоба в умовах асферичності головки стегнової кістки та після хірургічної оптимізації фемороацетабулярних співвідношень. – Вісник ортопедії, травматології та протезування. – №4, 2013. – C.9-13.

Лазарев І.А., Костогриз О.А., Скибан М.В. Біомеханічне обґрунтування тактики лікування при поєднаних ушкодженнях суглобового хряща та меніску. – Літопис травматології та ортопедії. – №1-2, 2014. – С.20-25.

Герцен Г.І., Лазарев І.А., Остапчук Р.М. Можливості досліджень опорних реакцій стоп при оперативному лікуванні Hallux valgus. – Літопис травматології та ортопедії. – №1-2, 2014. – С.62-65.

Мельник І. В., Лазарев І. А., Бруско А. Т. Режими навантаження на оперовану кінцівку в програмі реабілітаційних заходів в умовах стабільно-функціонального остеосинтезу перелому латерального виростка великогомілкової кістки. – Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації-2014». – Запоріжжя, 15-16 травня 2014 р. – С. 112.

Лазарев І. А., Бруско А. Т., Мельник І. В. Програма реабілітаційних заходів в умовах остеосинтезу перелому латерального виростка великогомілкової кістки. – Матеріали XVII науково-практичної конференції « Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія-2014». – Одеса, 29-30 травня 2014 р. – С. 133-134.

Лазарев І. А., Максимішин О.М., Дейнека О.О. Методика вимірювання характеристик контрактури великих суглобів. Матеріали XVII науково-практичної конференції « Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія-2014». – Одеса, 29-30 травня 2014 р. – С. 134-135.

Лазарев І.А., Страфун С.С., Гомонай І.В., Скибан М.В. Вплив поєднаної кісткової патології на стабільність плечового суглоба. Вісник ортопедії, травматології та протезування №1, 2014. – C.41-46.

Лазарев І.А., Бруско А.Т., Самохін А.В., Мельник І.В., Скибан М.В. Порівняльний аналіз надійності фіксації кісткових відламків при переломах латерального виростка великогомілкової кістки (біомеханічне моделювання). Травма. – № 3(15), 2014. – С.37-46.

Лазарев І. А., Костогриз О. А., Крищук М. Г., Скибан М. В. Концептуальна біомеханічна модель виникнення структурних змін в тібіофеморальній ділянці колінного суглоба при травмі. Травма. – № 4(16), 2014. – С.11-23.

Лазарев І.А., Бруско А.Т., Самохін А.В., Мельник І.В., Скибан М.В. Імітаційно-комп’ютерне моделювання та обґрунтування диференційованого підходу до остеосинтезу при переломах латерального виростка великогомілкової кістки. – Боль. Суставы. Позвоночник. –№3(15), 2014. – С. 37-42.

Лазарев І.А., Герцен Г.І., Штонда Д.В., Скибан М.В. Визначення надійності фіксації перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба при застосуванні різних методик остеосинтезу. – Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні дослідження в ортопедії та травматології». Харків, 2014. – С.78-80.

Мельник І.В., Лазарев І.А., Бруско А.Т., Самохін А.В. Програма відновлювального лікування при переломах латерального виростка великогомілкової кістки після метало остеосинтезу. – Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – №3(79), 2014. – с.54-59

Лазарев І.А., Сташкевич А.Т., Максимішин О.М., Скуратовський Р.В. Обгрунтування кінезотерапевтичних заходів у хворих з протрузіями та грижами міжхребцевих дисків у поєднанні з нестабільністю поперекового відділу хребта на підставі аналізу біомеханічних досліджень. – Вісник ортопедії, травматології та протезування. – №2 (81), 2014. – C.32-36.

Курінний І.М., Лазарев І.А., Ярова М.Л., Скибан М.В. Біомеханічне обґрунтування тактики хірургічного лікування в разі ушкодження сухожилків згиначів пальців кисті в «критичній» зоні. – Ортопедия, травматология и протезирование.– № 4, 2014. – C.20-25.

Лазарев І. А., Костогриз О. А., Скибан М. В.
Біомеханічне обґрунтування розвитку та прогресування структурних змін у травмованому хрящі колінного суглоба. Травма. – № 5(15), 2014. – С.57-61.

Лазарев І.А., Катюкова Л.Д., Драч Л.А. Применение кинезотерапии на наклонной плоскости в лечении больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника \\ XIII з’їзд ортопедів-травматологів України: Зб.наук. праць (12-14 вересня 2001р.): Тези доп. – Донецьк, 2001. – c.395-396.
Лазарев І.А. Кинезотерапия на наклонной плоскости при неврологических проявлениях остеохондроза поясничного отдела позвоночника.\\ Український медичний часопис №2(28) – ІІІ/ІV 2002. – с.41-46.
Лазарев И.А. Биомеханические методы оценки эффективности лечения больных с люмбоишиалгией. Травма. Том 2. №3, 2001. – С.265-268
Фищенко В.Я., Рой И.В., Лазарев И.А., Евминов В.В., Катюкова Л.Д., Хорозов А.В Кинезотерапия неврологических проявлений остеохондроза поясничного отдела позвоночника на наклонной плоскости \\ Методические рекомендации. – Киев, 2002. – 34 с.
Рой И.В., Лазарев И.А., Драч Л.А., Белая И.И. Метод тензодинамометрии в объективизации клинических проявлений и оценке результатов лечения больных с остеохондрозом позвоночного столба \\ Збірник наукових праць співробітників КМАПО. – Київ, 2004. – c. 46-49.
Лазарев И.А., Чкалов А.В. Биомеханический расчет усилий на поясничный отдел позвоночника при гравитационном вытяжении на наклонной плоскости \\ Вісник ортопедії, травматології та протезування №2, 2005. – с.73-77.
О.О.Іваницька, М.Ф.Сивак, Лазарев И.А., Л.О.Драч. Біомеханічні особливості функціонування гомілковостопного суглоба у дітей з порушенням його формування при вроджених захворюваннях опорно-рухового аппарату \\ Травма, №1. – 2006. – с.30-32.
Куделя И.А., Кривчикова Е.Д., Лазарев И.А., Драч Л.А., Белая И.И. Коррекция осанки студентов специального отделения ВУЗа \\Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. научн.тр. под ред. Ермакова С.С. – Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2005. – №8. – c.135
Лазарев І.А. Кінезотерапія хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта // Автореферат дис. … канд. мед. наук : 14.01.21-травматологія та ортопедія. – Київ: Ін-т травматології і ортопедії АМН України, 2006. – 25 с.
Мельник М.В., Лазарев І.А., Чкалов О.В. Математична модель розгинання в колінному суглобі з урахуванням позиції висоти стояння надколінка \\Вісник ортопедії, травматології та протезування №4, 2007. – с.41-45.
Драч Л.А., Лазарев І.А., Осадчук Т.І. Динаміка змін опорних реакцій у хворих на остеоартроз колінних суглобів з варусними деформаціями до та після надгорбкових остеотомій великогомілкової кістки \\Вісник ортопедії, травматології та протезування №1, 2007. – с.59-64.
Лазарев И.А., Погребняк Ю.Н., Драч Л.А.Определение угла коррекции деформации коленного сустава с использованием метода постурального анализа \\Актуальні аспекти неспецифічних запальних захворювань суглобів: Тези доп. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 13-14 вересня 2007 року. – С. 84.
Лябах А.П., Драч Л.А., Лазарев І.А., Турчин О.А.Оцінка медіо-латеральної нестійкості у хворих на спадкові моторно-сенсорні нейропатії за даними опорних реакцій
Вісник ортопедії, травматології та протезування №1, 2007. – с.21-26
Лазарев И.А., Драч Л.А., Яригин С.В. Биомеханический метод электротензодинамометрии в объективной оценке состояния силовых характеристик различных групп мышц
Методические рекомендации. – Киев, 2008. – 34 с.
Фищенко В.Я., Рой И.В., Лазарев И.А., Чкалов А.В., Белая И.И. Биомеханогенез формирования компенсаторных изменений в поясничном отделе позвоночника при диспластическом грудном сколиозе \\ Вісник ортопедії, травматології та протезування №4, 2007. – с.44-47
Лябах А.П., Драч Л.О., Лазарев І.А., Турчин О.А. Оцінка медіо-латеральної нестійкості у хворих на спадкові моторно-сенсорні нейропатії за даними опорних реакцій \\ Вісник ортопедії, травматології та протезування №1, 2007. – с.21-26.
Міхневич О.Е., Лябах А.П., Гайко О.Г., Турчин О.А., Лазарев І.А., Драч Л.О. Діагностика та ортопедична корекція розладів ходьби у хворих на спадкову моторно-сенсорну нейропатію \\ Матеріали наукової конференції ДУ «ІТО АМНУ» 2008
Лазарев И.А., Чкалов А.В. Лечебная физкультура при грыжах межпозвонковых дисков (Биомеханическое обоснование) \\ Хірургічне лікування, медична реабілітація, фізіотерапія при переломах кісток та захворюваннях суглобів: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ, Маньківка, 10-11 квітня 2008 р. – с. 74-76.
Лябах А.П., Лазарев І.А., Драч Л.А., Турчин О.А. Вплив корекції деформованої стопи на силові показники м’язів гомілки у хворих на спадкову моторно-сенсорну нейропатію \\ Вісник ортопедії, травматології та протезування №2, 2008. – с.52-55
Полулях М.В., Герасименко С.І., Рой І.В., Заморський Т.В., Лазарев І.А., Черняк В.П. Программа фізичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит при ендопротезуванні колінного суглоба \\ Ортопедія, травматологія та протезування. – №3, 2007. – с.106-110.
Чкалов А.В., Страфун О.С., Лазарев І.А. Математичне моделювання у визначенні міцності трансплантата малогомілкової кістки при заміщенні дефекта діафіза великогомілкової кістки \\ Вісник ортопедії, травматології та протезування №3, 2008. – с.39-45
Лазарев И.А., Пилипенко О.В., Пилашевич А.А. Кинезотерапия при грыжах межпозвонковых дисков \\ Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – №4(56), 2008. – с.39-43
Костюк А.Н., Калашников А.В., Лазарев І.А., Косяков О.М., Алексєєв В.М. Методика застосування апарата зовнішньої фіксації для превентивної іммобілізації при політравмі \\ Методичні рекомендації. – Київ, 2008. – 20 с.
Рой І.В., Головаха М.Л., Лазарев І.А., Сергієнко Р.О., Заморський Т.В., Катюкова Л.Д Фізична реабілітація після артроскопічного відновлення передньої хрестоподібної зв’язки \\
Методичні рекомендації. – Київ, 2009. – 24 с.
Гайко Г.В., Костюк А.Н., Косяков А.Н., Лазарев И.А., Костюк О.А. Превентивная иммобилизация в системе лечения больных с политравмой \\ Политравма. – №2, 2009. – с. 5-12.
Лазарев И.А., Чкалов А.В., Максимишин А.Н., Биомеханическая оценка повреждающего действия упражнений ЛФК при поясничном остеохондрозе \\ Актуальные проблемы медико-социальной экспертизы и реабилитации больных и инвалидов: Сборник тезисов. – Минск, 20-21 мая 2010. – С. 71-72.
G.V.Gayko, A.N.Kostyuk, I.A.Lazarev, O.A.Kostyuk. Ilizarov’s method of extremities lengthening and replacement of long bones defects by using of Kostyuk External Fixation Rod Apparatus \\ 6th International ASAMI and Bone reconstruction Meeting in Collaboration with 6th International Deformity Conference of EOA//Abstracts – Cairo, Egypt. – 16-19 June 2010. – p.162-163.
Голюк Е.Л., Філіпчук В.В., Чкалов А.В., Лазарев І.А. Біомеханічне обґрунтування розміщення гвинта при профілактичному фізіодезі головки стегнової кістки \\ Український журнал телемедицини та медичної телематики. – №1, Т.8, 2010. – С. 5