Перечень разработок

Лазарев И.А., Білоус Д. Пристрій для оцінки розподілу навантажень на плантарній поверхні стопи людини Патент на корисну модель №50374, Заявлено 9.11.09. Опубл. 10.06.2010. Бюл. №11, 2010.

Лазарев І.А. Мелешко В.В. Пристрій для визначення лінійних та кутових показників кривизни хребта. Патент на корисну модель №77675, Заявлено 27.07.12. Опубл. 25.02.2013. Бюл. №4, 2013.

Лазарев І.А. Мелешко В.В. Спосіб визначення лінійних та кутових показників кривизни хребта. Патент на корисну модель №77676, Заявлено 27.07.12. Опубл. 25.02.2013. Бюл. №4, 2013.

Лазарев І.А., Скибан М.В., Максимішин О.М. Спосіб вимірювання величини сили різних груп м’язів. Патент на корисну модель №77677, Заявлено 27.07.12. Опубл. 25.02.2013. Бюл. №4, 2013.

Лазарев І.А., Скибан М.В., Максимішин О.М. Пристрій для вимірювання величини сили різних груп м’язів. Патент на корисну модель №77678, Заявлено 27.07.12. Опубл. 25.02.2013. Бюл. №4, 2013.

Лазарев І.А., Звіряка О.А., Драч Л.О. Універсальний електротензодинаметричний вимірювальний комплекс. Патент на корисну модель №86390, Заявлено 12.07.13. Опубл. 25.12.2013. Бюл. №24, 2013.

Лазарев І.А.,Звіряка О.А.,Драч Л.О. Спосіб динамометричного дослідження сили різних груп м’язів. Патент на корисну модель №86389, Заявлено 12.07.13. Опубл. 25.12.2013. Бюл. №24, 2013.